L’etiquetatge del pernil ibèric

Fa uns temps vam publicar un post sobre els diferents precintes del pernil ibèric i el que significa cadascun d’ells. Avui veurem la importància de l’etiquetatge i elsaspectesquehem de tenir en compte a l’hora de comprar un perni.

Una vegada haguemfet un cop d’ullal precinte (brida de plàstic que porta el pernil al voltant de la canya) haurem de prestar especial atenció a l’etiqueta o vitolaque,a més, porten els pernils. Les etiquetes o vitolasvan normalment situades a l’altura de l’os sofraja, una mica per sota de la canya.

 

Què ha d’aparèixer en aquesta etiqueta o vitola?

1. En primer lloc hi haurà d’haver la informació sobre el tipus de producte que tenim davant: pernil o paleta. 

2. En segon lloc ens informarà sobre l’alimentació que ha rebut l’animal del que prové aquest producte. Podemtrobar 3 tipus d’alimentació segons la Norma de 2014:

            A) De gla. 

            B) De cebo de camp.

            C) De cebo.           

3. El tercer aspecte que trobarem serà la puresa de raça de l’animal del que s’ha obtingut aquest pernil o paleta. En aquest punt podem trobar:

            A) 100% Ibèric (animals purs).

            B) Ibèric.

 Si apareix solament la paraula ibèric, sabrem que són productes que provenen d’animals creuats i sempre haurà de venir acompanyada de manera visible del % exacte de raça ibèrica.

Actualment existeixen dues opcions: 75% Raça Ibèrica o 50% Raça Ibèrica 

4.Finalment, haurà d’aparèixer també la llegenda: Certificat perseguit del nom de lempresa encarregada de la certificació d’aquests productes. En el cas de les peces de Denominació d’Origenés el propi Consell Regulador l’encarregat de fer-ne la certificació.

 

Aquests quatre aspectes són obligatoris si parlem deproductes que compleixen amb la normativa. Tots els pernils o paletes que no portin aquesta informació seran pernils fora de norma o possibles fraus.

Elprecinte sempre és el primer que haurem de mirar a l’hora de comprar un pernil, però nose’ns ha d’oblidar consultar la informació que apareix també al’etiqueta o vitola. La informació que ens mostren els dos elements ha de ser coherent. Podrem trobar:

1.Per al Precinte Negre, la vitolao etiqueta haurà de mostrar: Pernil de Gla 100% Ibèric.

2.Per al Precinte Vermell, la vitolao etiqueta haurà de mostrar: Pernil de Gla Ibèric. A més haurà d’especificar si és75% Raça Ibèrica o 50% Raça Ibèrica.

3.Per al Precinte Verd, la vitolao etiqueta haurà de mostrar: Pernil de Cebo de Camp 100% Ibèric o Pernil de Cebo de Camp Ibèric. En aquest últim cas haurà d’informar-nos sobre si és 75% Raça Ibèrica o 50% Raça Ibèrica. 

4.Per al Precinte Blanc, la vitola o etiqueta haurà de mostrar: Pernil de Cebo 100% Ibèric o Pernil de Cebo Ibèric. En aquest últim cas haurà d’especificarsi és 75% Raça Ibèrica o 50% Raça Ibèrica. 

Si aquestes coincidències no es donen, alguna cosa estranya estarà passant i segurament estaremdavant un producte que no compleix amb la normativa o davant un possible frau. Si volemtenir un mínim de garanties, és recomanable comprar només producte perfectament etiquetat i identificat.

 

Espero que aquesta informació us serveixi a l’hora de comprar un pernil ibèric.