Política de privacitat

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que les dades personals que ens subministri utilitzant la nostra pàgina web, i formularis de contacte seran tractades de forma confidencial i passaran a formar part de fitxers automatitzats titularitat de MONIBERIC SELECCIÓ, SL que han estat degudament inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

En concordança amb la normativa actualment vigent en matèria de protecció de dades (LOPD), així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), l'Usuari accepta que les dades aportades siguin incorporades a fitxers titularitat de MONIBERIC SELECCIÓ, SL amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis sol·licitats i el previsible enviament d'informació sobre ofertes, nous serveis o altres motius pels quals L'EMPRESA hagi de posar-se en contacte amb l'Usuari / client.

MONIBERIC SELECCIÓ, S.L. es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE identificats com a tals, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes serà considerat com comunicació comercial tota informació que s'enviï ALS CLIENTS I / O USUARIS de MONIBERIC SELECCIÓ, S.L. sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació existent entre el client i / o usuari i L'EMPRESA, així com l'acompliment de les tasques d'informació, i altres activitats pròpies dels serveis que presta http://www.moniberic.com .

En tot cas, MONIBERIC SELECCIÓ, S.L. conservarà de forma confidencial i complint l'obligació de secret de totes les dades personals recollides i contingudes en els seus fitxers segons el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Consentiment per a finalitats publicitàries

Un. Consenteix i autoritza expressament a MONIBERIC SELECCIÓ, S.L. perquè pugui tractar les seves dades personals, amb la finalitat d'incloure les seves dades en campanyes publicitàries promogudes per MONIBERIC SELECCIÓ, S.L. i, en definitiva, consent l'enviament de comunicacions comercials a través de qualsevol mitjà ja sigui electrònic (telèfon, fax, correu electrònic, SMS, MMS, etc.) o no electrònic (correu ordinari, etc.), sense que serveixin els mitjans enumerats com una llista tancada, sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació existent entre el client i / o usuari i l'EMPRESA, així com l'acompliment de les tasques d'informació, i altres activitats pròpies dels serveis que presta http://www.moniberic.com

Pot revocar el consentiment per a finalitats publicitàries segons procediment descrit en Exercici Drets ARCO.

Així mateix, l'informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a enviar el currículum vitae a través del correu electrònic información@moniberic.com, així com aquells que es poguessin generar en la participació dins d'algun procés de selecció de personal, s'inclouran en fitxers titularitat de MONIBERIC SELECCIÓ, SL La finalitat dels mateixos és valorar la possibilitat d'una contractació o col·laboració professional.

En cas que vostè volgués substituir o actualitzar les seves dades ens ho ha de fer constar enviant el seu currículum de nou. Un cop rebem la seva petició els anteriors dades seran destruïts segons la LOPD.


En acceptar la política de protecció de dades, Un. Manifesta que ha estat informat en els termes de l'Art. 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i que atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals a les finalitats anteriorment descrites, sense perjudici de l'exercici dels corresponents drets ARCO o la revocació del consentiment prestat.

MONIBERIC SELECCIÓ, S.L. es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat d'acord al seu criteri, oa causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si L'EMPRESA introduís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on l'usuari podrà tenir coneixement de la política de privacitat actual de http://www.moniberic.com

L'interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta certificada, o forma equivalent que permeti acreditar la seva recepció, dirigida a MONIBERIC SELECCIÓ, S.L., domicili en C / Camí del mig, 122-124 Local. Pol. Industrial Les Corts (08349) Cabrera de Mar (Barcelona), oa l'adreça electrònica: informacion@moniberic.com, adjuntant fotocòpia del seu DNI, segons els termes que la normativa aplicable estableix i que pot consultar a www.agpd. és, i en l'Avís legal del nostre lloc web http://www.moniberic.com.

La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l'interessat, còpia del DNI i, en els casos que s'admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura del sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seva esmena. Pel que fa al dret d'accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud sigui formulada per persona diferent de l'afectat. No s'exigirà cap contraprestació per l'exercici dels drets.


Cap producte

A determinar Enviament
0,00 € Total

Pagar